0

Colofon

CONTACT

YOURCAREERGROUP GmbH 
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Managing Directors:
Pierre-Emmanuel Derriks    
   

Dr. Sebastian Dettmers

Zetel en registratie rechtbank: BTW-id nr.:
Düsseldorf HRB 72974 DE296128039

UITGEVER:

YOURCAREERGROUP GmbH 
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf

Tel. voor werkgevers: +49 211  93 88 97 0
Tel. voor kandidaten: +49 211  93 88 97 800
Fax: +49 211  93 88 97 11
E-mail: contact@hotelcareer.nl
Homepage: www.ycg.de

COPYRIGHTINFORMATIE

De inhoud en de programma's van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij behouden ons alle rechten voor.

Delen van deze website kunnen afbeeldingen, teksten of geluiden bevatten die onder het auteursrecht van derden vallen. De auteursrechtvermeldingen in deze gevallen worden op de daarvoor bestemde plaatsen genoteerd.

Informatie op deze website, waaronder teksten, afbeeldingen en geluiden, mag niet worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wijzigingen van de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

VERWIJZINGEN NAAR EXTERNE LINKS

In zijn arrest van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor links" heeft de arrondissementsrechtbank (LG) van Hamburg besloten dat het opnemen van een link een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina met zich mee kan brengen. Dit kan - volgens het LG - alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Wij distantiëren ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze homepage en nemen deze inhoud niet over als de onze. Deze verklaring is van toepassing op alle links die in dit project (op deze website) zijn opgenomen.

DISCLAIMER

De informatie op deze website moet worden opgevat als "verklaringen op zich" zonder impliciete garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat alle informatie te allen tijde volledig, correct en actueel is. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen ("links") naar andere websites waarnaar direct of indirect wordt verwezen. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangevuld, verwijderd of gewijzigd.

Daarnaast is het niet onze verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen destructieve programma's of programmaonderdelen zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of dergelijke, die zich op webservers bevinden die via links op onze website kunnen worden bereikt.

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail of WWW-formulier, moet u weten dat wij de persoonlijke gegevens die u ons elektronisch toestuurt, opslaan om deze te gebruiken voor de communicatie met u. Wij zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Een overdracht aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming, in het bijzonder als de overdracht noodzakelijk is voor de levering van diensten waarvan u gebruik heeft gemaakt of als dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Meer informatie over gegevensbescherming in ons bedrijf vindt u in ons Privacybeleid.