0

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen; toepassingsgebied

 1. Deze gebruiksvoorwaarden van YOURCAREERGROUP GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Duitsland ("YCG" of "wij") zijn van toepassing op de contractuele overeenkomst (hierna te noemen de "overeenkomst") tussen YCG enerzijds en de gebruikers (ook wel "gebruikers" of "u" genoemd) anderzijds, die geïnteresseerd zijn in, of gebruik maken van willekeurig welke carrièredienst die wordt aangeboden op de internetbanensites HOTELCAREER, GASTROJOBS, TOURISTIKCAREER en AZUBICAREER of andere websites die deze gebruiksvoorwaarden bevatten en in onze mobiele applicaties ("apps") (hierna gezamenlijk aangeduid als "diensten"). Dergelijke websites en de apps worden hierna gezamenlijk aangeduid als "YCG-platforms". Als u een werkgever bent, zijn niet deze gebruiksvoorwaarden van toepassing, maar onze voorwaarden voor banenaanbieders.

  Voor bepaalde diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden, waarover wij u apart zullen informeren. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Als u onze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

 2. De diensten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, zijn alleen bedoeld voor het individueel zoeken naar een baan voor natuurlijke personen als werknemer of freelancer. Het is niet toegestaan om onze diensten op een andere manier commercieel te gebruiken, bijvoorbeeld om reclame te maken voor de diensten van een bedrijf.

2. Onderwerp van de overeenkomst en omvang van de diensten

YCG biedt via de platforms verschillende carrièrediensten aan. YCG wil uw levenslange loopbaanbegeleider zijn. Als uw levensplanning verandert, u uzelf ontwikkelt of naar nieuwe doelen streeft, dan biedt YCG de juiste ondersteuning voor uw verdere carrière. Ons doel is om een langdurige relatie op te bouwen en een product en dienst te creëren die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en die u in staat stelt om uw leven en uw toekomst in eigen handen te nemen.

Van sommige diensten kunt u zonder registratie gebruik maken. De registratie van een jobfinder/vacaturezoeker of een sollicitantcentrum biedt u extra functies en diensten. Om u de specifieke diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt geregistreerd, slaan we de datum van uw laatste activiteit op de YCG-platforms op ("Datum laatste activiteit"), die de datum van uw registratie kan omvatten, evenals uw laatste gebruik van YCG-diensten, bijv. inloggen op uw sollicitantcentrum, klikken op links in de YCG-newsletter of in de jobfinder of het gebruik van een YCG-profiel of een andere activiteit die aangeeft dat u nog steeds geïnteresseerd bent in het gebruik van onze diensten.

 1. Zonder registratie beschikbare diensten

  Zonder registratie van een jobfinder/vacaturezoeker of een sollicitantcentrum kunt u gebruik maken van alle diensten die op onze website beschikbaar zijn zonder dat u zich hoeft te registreren. U kunt met name zoeken naar vacatures die op onze website worden gepubliceerd.

 2. Jobfinder

  U kunt zich via onze platformen abonneren op een jobfinder. Dan ontvangt u regelmatig e-mails over vacatures die overeenkomen met een door u vooraf opgegeven profiel en/of die overeenkomen met uw zoekgedrag op de StepStone-platforms. Als u zich ook inschrijft voor een sollicitantcentrum of dat al gedaan hebt, kunt u gebruik maken van aanvullende functies voor het zoeken naar een baan, zoals hieronder in ‎2.c.‎ee beschreven. Om de verificatie te garanderen, d.w.z. om ongeoorloofde Jobfinder-abonnementen namens derden te voorkomen, en als wij u op geen enkele andere manier kunnen identificeren (bijvoorbeeld als u nog niet bent ingelogd in uw sollicitantcentrum), sturen wij u na uw eerste inschrijving een bevestigingsmail waarin wij u vragen om uw inschrijving opnieuw te bevestigen door op een link in de e-mail te klikken.

 3. Sollicitantcentrum

  Bepaalde diensten zijn alleen beschikbaar via het sollicitantcentrum.Als u een overeenkomst voor het gebruik van het sollicitantcentrum aangaat, kunt u gebruik maken van de hieronder beschreven aanvullende diensten. Hoe u zich kunt registreren voor het gebruik van het sollicitantcentrum wordt beschreven in paragraaf ‎3.
  1. Opgeslagen vacatures

   U kunt de vacatures die u hebt bekeken, in het sollicitantcentrum noteren door bijvoorbeeld op de desbetreffende knop in de vacature te klikken. U kunt dan toegang krijgen tot de gegevens die op deze manier zijn opgeslagen in uw sollicitantcentrum. YCG kan uw opgeslagen gegevens analyseren en op basis van deze analyse kan YCG de aan u aangeboden diensten optimaliseren en aanpassen.

  2. Profiel

   U kunt binnen uw sollicitantcentrum een sollicitantprofiel ("Profiel") aanmaken, dat bestaat uit verschillende soorten informatie met betrekking tot uw cv en eventuele bijlagen. U kunt uit drie profielinstellingen kiezen. Uw profiel kan inactief, geanonimiseerd of actief zijn. U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen.

   U kunt uw profiel gebruiken om te solliciteren op vacatures die worden aangeboden op de websites of apps van YCG, op voorwaarde dat de sollicitatie via het YCG-platform bedoeld is voor de desbetreffende vacature. Wij gebruiken uw profielgegevens om bepaalde velden van het sollicitatieformulier automatisch in te vullen en u kunt extra bestanden uploaden. Zodra u op de desbetreffende knop hebt geklikt, stellen wij de gegevens die u in het sollicitatieformulier hebt ingevuld, ter beschikking aan de aanbieder van de vacature of geven wij deze door aan de aanbieder van de vacature. Als we de sollicitatie op ons platform opslaan, heeft het betreffende bedrijf dat op zoek is naar medewerkers ook toegang tot uw profiel en kan het de gegevens bekijken die u in uw profiel hebt ingevoerd. Aangezien YCG-klanten van over de hele wereld vacatures op onze platforms kunnen plaatsen, kan het zijn dat het bedrijf dat op zoek is naar werknemers zich buiten de EU of de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, waarom het een onderdeel van het contract is dat dergelijke bedrijven uit andere landen toegang hebben tot uw gegevens. We gebruiken de informatie die u verstrekt als onderdeel van uw profiel ook om u op basis van uw profielgegevens op maat gemaakte vacature-aanbevelingen te sturen. We kunnen uw profielgegevens ook gebruiken om automatisch formulieren in te vullen voor elke andere dienst die we op onze platformen aanbieden.

   Als u uw profiel anoniem actief maakt, verleent u bovendien YCG-klanten die toegang hebben gekocht tot, of anderszins gemachtigd zijn om gebruik te maken van de sollicitantenzoekfunctie (database) of andere diensten, die recruiters toegang geven tot de cv's van onze gebruikers of beschikbaar kunnen laten stellen om openstaande vacatures te vullen (“sollicitantprofielklanten”), toegang (inclusief een zoekfunctie) tot delen van uw profiel en de bijlagen ervan, evenals tot de datum van de laatste activiteit en maakt voor hen deze informatie toegankelijk, waarbij het zich bij sollicitantprofielklanten om recruiters of werkgevers kan handelen. Met een geanonimiseerd actief profiel hebben de bedrijven die uw profiel bekijken, geen toegang tot uw contactgegevens of uw opgeslagen foto. Dit geldt niet voor de documenten die u binnen uw profiel hebt geüpload. Dus als uw geüploade cv-document informatie bevat zoals contactgegevens en uw opgeslagen foto, kunnen deze ook door onze klanten in een anoniem profiel worden bekeken. In dit geval raden wij u dan ook aan deze gegevens uit het cv-document te verwijderen voordat u deze naar het profiel uploadt of via de functie CV aanmaken uw loopbaan tot nu toe in te voeren. Bovendien moet u bij het vermelden van uw meest recente werkgevers geen namen noemen, maar het bedrijf beschrijven (bijv. 4-sterrenhotel). Aangezien YCG-klanten van over de hele wereld toegang kunnen kopen tot de sollicitantenprofielzoekfunctie (database), kan het bedrijf dat op zoek is naar werknemers, zich buiten de EU of de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en daarom kan de toegang en openbaarmaking ook vanuit en naar dergelijke derde landen plaatsvinden.

   Als u uw profiel actief en openbaar maakt, verleent u de klanten van uw profiel toegang (inclusief een zoekfunctie) tot uw profiel en de bijlagen en de datum van de laatste activiteit en maakt u deze informatie aan hen bekend. Aangezien YCG-klanten van over de hele wereld toegang kunnen kopen tot de sollicitantenprofielzoekfunctie (database), kan het bedrijf dat op zoek is naar werknemers, zich buiten de EU of de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en kunnen gegevens naar dergelijke derde landen worden overgedragen.

   We gebruiken ook informatie die is opgeslagen in uw profiel om uw zoekervaring te verbeteren en bevelen u meer relevante banen aan op onze platforms of via een jobfinder/vacaturezoeker. In dit verband kunnen wij gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u direct te identificeren in een statistische database, samen met een pseudoniem-gebruikers-ID, opnemen.

   Wij garanderen of garanderen geen onbeperkte opslagcapaciteit voor uw profiel. Wij behouden ons het recht voor om het gegevensvolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, vooral als dit om technische redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de service te onderhouden of te optimaliseren.

  3. Sollicitatie op vacatures onder nummer

   Een vacature onder nummer is een personeelsvacature waarin het bedrijf dat op zoek is naar werknemers, niet wordt vermeld. Als u reageert op een vacature onder nummer, sturen wij uw sollicitatie met de begeleidende brief en alle daarin opgenomen gegevens door naar de klant met dit nummer. We controleren de inhoud van uw bericht niet regelmatig. Maar we hebben wel het recht om dat te doen. Als de inhoud van uw brief in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, zullen wij deze niet doorsturen. Wij accepteren blokkeringsberichten voor bepaalde bedrijven als u ons in een aparte en expliciet als zondanig aangegeven melding de gedetailleerde en correcte naam (naam en rechtsvorm van het bedrijf) en het adres hebt doen toekomen. Vanwege het tijdrovende onderzoek dat hiermee gepaard gaat, accepteren wij echter geen blokkeringsberichten voor een hele groep bedrijven.

  4. Sollicitatiegeschiedenis

   Binnen uw sollicitantcentrum slaan we uw sollicitaties voor vacatures die op YCG-platforms zijn gepubliceerd, op in een geschiedenis die via uw sollicitantcentrum toegankelijk is.

  5. Extra functies voor jobfinder

   Het sollicitantcentrum biedt u ook de mogelijkheid om een jobfinder/vacaturezoeker waarop u bent ingeschreven (zie sectie ‎2.b.), te beheren.

  6. Newsletter

   Als onderdeel van een sollicitantcentrum kunt u zich abonneren op verschillende nieuwsbrieven die wij over verschillende onderwerpen aanbieden. We kunnen u ook nieuwsbrieven per e-mail sturen over YCG-diensten die vergelijkbaar zijn met de YCG-diensten waarvan u al gebruik maakt, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen deze nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor het ontvangen van alle YCG-nieuwsbrieven. Wij zullen u op de hoogte brengen van uw recht van bezwaar wanneer wij uw e-mailadres vastleggen, en ook in de betreffende nieuwsbrief. Als u onze e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen, klik dan op de link Uitschrijven die u in elk bericht vindt.

3. Registratie voor het sollicitantcentrum

 1. Als u zich registreert voor een sollicitantcentrum en een dergelijk account wilt aanmaken, moet u ons uw voornaam, achternaam en een geldig e-mailadres en wachtwoord verstrekken, welke wij dan opslaan.

 2. Als wij uw verzoek tot aanmaak van een sollicitantcentrum hebben ontvangen, zullen wij de ontvangst van dit verzoek bevestigen door een bericht te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst over uw sollicitantcentrum tussen u en ons wordt van kracht wanneer we uw sollicitantcentrum activeren. Het doen van de registratie door u is slechts een aanbod om een contract af te sluiten. YCG behoudt zich het recht voor om het sluiten van het contract naar eigen goeddunken te accepteren of af te wijzen. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op het sluiten van een contract.

 3. U moet volledige en waarheidsgetrouwe verklaringen over de gevraagde informatie en gegevens verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw contactgegevens (met name uw e-mailadres) en ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent op het opgegeven adres en dat het e-mailadres niet wordt doorgegeven aan een andere persoon. Als een van de verstrekte gegevens verandert, moet u deze onmiddellijk bijwerken en corrigeren. Als u onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, heeft YCG het recht om uw account en de toegang tot ons platform tijdelijk of permanent te blokkeren en/of in overeenstemming met de hierin opgenomen clausule ‎10 te beëindigen.

 4. Elke gebruiker mag slechts één sollicitantcentrum aanmaken. Het sollicitantcentrum is niet overdraagbaar.

4. Herroepingsrecht

Indien u gebruik maakt van onze diensten als consument in de zin van §13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Informatie over uw herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U hebt het recht binnen veertien dagen zich zonder opgave van redenen terug te trekken uit dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 0
E-mail: privacy@yourcareergroup.com

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruiker

 1. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het leveren van de hardware en de internetverbinding die nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten.

 2. Zorg ervoor dat de diensten binnen uw sollicitantcentrum alleen door uzelf worden gebruikt. U moet alle toegangsgegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van toegangsgegevens en wachtwoorden en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd in verband met het gebruik van uw sollicitantcentrum. Als een onbevoegde derde partij daadwerkelijk of mogelijk toegang heeft gehad tot uw inloggegevens (e-mailadres in combinatie met het wachtwoord), moet u YCG hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en het betreffende wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen.

 3. U mag in verband met het gebruik van onze diensten niet onrechtmatig handelen en/of de toepasselijke wetgeving overtreden, in het bijzonder mag u niet:
  • ons voorzien van enige inhoud die
   • intimiderend, beledigend, schadelijk voor minderjarigen of anderszins onwettig is;
   • inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder op het auteursrecht, persoonlijke rechten of andere eigendomsrechten;
   • vertrouwelijk is, bijv. bedrijfsgeheimen bevat;


  • zich voordoen als een andere persoon, zoals een overheidsambtenaar, een vertegenwoordiger van ons, of valselijk verklaren een niet werkelijk bestaand betrekking met een dergelijke persoon te onderhouden, gebruikersnamen te vervalsen of identificatoren op een andere manier te manipuleren en/of de oorsprong van enige inhoud te verdoezelen die in verband met de diensten wordt overgedragen;

  • reclame, junk- of massa-e-mails, kettingbrieven, piramideschema's of enige andere commerciële communicatie op te slaan, te publiceren en/of te verzenden;

  • scraping- of soortgelijke technieken te gebruik om inhoud vast te leggen en voor een ander doel te gebruiken, opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan voor het beoogde doel van de diensten;

  • technieken of geautomatiseerde andere diensten te gebruiken die bedoeld zijn om een verkeerde voorstelling van de gebruikersactiviteit te geven of die resulteren in een verkeerde voorstelling van zaken, zoals het gebruik van bots, bot-nets, scripts, apps, plug-ins, extensies of andere geautomatiseerde tools om inhoud af te spelen, berichten te versturen, opmerkingen te plaatsen of andere handelingen uit te voeren;

  • een natuurlijke persoon of een bedrijf lastig te vallen, te bedreigen, beledigen of belasteren, te denigreren of discrimineren op basis van geslacht, ras, godsdienst of overtuiging, of valse beschuldigingen over een natuurlijke of rechtspersoon te uiten of te verspreiden;

  • persoonlijke gegevens van een andere gebruiker te verzamelen, op te slaan of door te geven, tenzij de persoon in kwestie zijn of haar toestemming heeft gegeven;

  • links naar inhoud van derden te plaatsen die in strijd zijn met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften.

 4. Alle informatie in uw profiel en alle andere informatie of inhoud die u aan ons verstrekt ("Inhoud") moet waarheidsgetrouw zijn. Dit betekent dat u zonder toestemming van de betrokkenen geen profielen voor derden mag aanmaken of profielen voor niet-bestaande personen mag aanmaken en dat elke profielfoto die u indient, u moet tonen.

 5. De inhoud die u ons verstrekt mag geen virussen, wormen of andere schadelijke code bevatten. Persoonlijke informatie die u naar YCG stuurt of aan YCG verstrekt, mag niet de volgende informatie bevatten en u garandeert dat u de volgende informatie niet zult verstrekken:
  • ras of etnische afkomst,
  • politieke standpunten,
  • religieuze of filosofische overtuigingen,
  • lidmaatschap van een vakbond,
  • genetische gegevens,
  • biometrische gegevens met als enig doel een natuurlijke persoon te identificeren,
  • gegevens over de gezondheid,
  • gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon


 6. Als u persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere gebruikers of recruiters, doet u dat op eigen risico. YCG kan het daadwerkelijke gebruik van uw persoonlijke informatie door de ontvangers niet controleren. Controleer daarom de identiteit van de ontvanger van uw gegevens voordat u deze verstuurt. U moet bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens niet naar een privé-e-mailadres sturen. We raden u ook aan om geen gevoelige informatie naar recruiters te sturen, ook al wordt u daarom gevraagd. Dergelijke gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld uw paspoortnummer, uw BSN-nummer of uw bankgegevens.

6. Licentie voor de inhoud van de gebruiker

 1. U mag onze diensten gebruiken en inhoud aan ons overdragen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Wij onderzoeken deze inhoud niet en maken geen aanspraak op het eigendomsrecht. Indien u YCG voorziet van inhoud (content), geeft u ons toestemming om deze op te slaan, te hosten en - indien van toepassing - beschikbaar te stellen aan het publiek. Wij gebruiken uw inhoud in overeenstemming met de overeenkomst tussen u en ons en deze gebruiksvoorwaarden. Indien u uw inhoud aan YCG ter beschikking stelt, verleent u YCG een niet-exclusieve, geografisch onbeperkte licentie voor de duur van de overeenkomst om de inhoud te gebruiken voor het leveren van de diensten uit hoofde van uw overeenkomst met ons, inclusief het recht om de inhoud op te slaan, te reproduceren, te formatteren, te herformatteren, technisch te verwerken, te verzenden, toegankelijk te maken en door uzelf of door derden te analyseren, te laten analyseren, statistisch te evalueren en/of statistisch te laten evalueren.

 2. U garandeert en verklaart dat u alle rechten op de inhoud bezit of over een licentie voor de inhoud beschikt welke vereist is om YCG de rechten te verlenen die in sectie ‎6 ‎a worden uiteengezet en dat de inhoud en het gebruik daarvan door YCG uit hoofde van de overeenkomst met u geen inbreuk maakt op onze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke gerechtelijke bepalingen en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

7. Vergoedingen

De diensten van YCG die onder deze gebruiksvoorwaarden vallen, zijn gratis.

8. Geen garantie; reservekopieën

 1. Wij aanvaarden geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of geschiktheid van de inhoud van onze platforms voor een bepaald doel. Bovendien aanvaarden wij geen garantie dat er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen personen die ons platform als sollicitant gebruiken en een werkgever.

 2. YCG aanvaardt geen garantie dat de diensten die wij aanbieden op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de (online) diensten kunnen niet worden uitgesloten. Om technische of operationele redenen kan de beschikbaarheid tijdelijk beperkt zijn. Dit is met name mogelijk met betrekking tot capaciteitsbeperkingen, de beveiliging of integriteit van gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor goede of betere prestaties.

 3. Van YCG-servers wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt. Desalniettemin kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. Als u gegevens naar ons overdraagt of uploadt - ongeacht de vorm ervan - adviseren wij u om reservekopieën te maken. Dit geldt ook in het geval dat u uw contract met ons opzegt, omdat wij na verwijdering geen kopie van uw gegevens bewaren, tenzij er wettelijke verplichtingen tot opslag bestaan.

9. Aansprakelijkheid

 1. We zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving aansprakelijk voor schade (i) die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van plichtsverzuim door YCG, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger van YCG, (ii) die het gevolg is van het ontbreken van een door YCG gegarandeerde kwaliteit, (iii) die opzettelijk of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt, ook door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, of (iv) die wordt veroorzaakt door kwaadwillig gedrag van YCG.

 2. In geval van materiële schade of financiële schade veroorzaakt door licht nalatig gedrag van YCG, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger van YCG, is YCG alleen aansprakelijk in geval van een materiële schending van een essentiële contractuele verplichting, maar alleen tot het bedrag van een typische schade die voorzienbaar is in het geval van het sluiten van het contract. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming een goede uitvoering van een overeenkomst mogelijk maakt en waarop de contractpartijen regelmatig mogen vertrouwen.

 3. Een eventuele aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

 4. Elke verdere aansprakelijkheid van YCG is uitgesloten.

 5. YCG is niet aansprakelijk op grond van wettelijke voorschriften in geval van lichte nalatigheid.

 6. Voor zover de aansprakelijkheid van YCG is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en plaatsvervangers van YCG.

10. Beëindiging

 1. De overeenkomst met u over het sollicitantcentrum en de diensten die in het kader daarvan worden geleverd, evenals via een jobfinder/vacaturezoeker, wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Elke partij kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

 2. Als de overeenkomst over het sollicitantcentrum of de jobfinder eindigt, zullen wij uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen, verwijderen of opslaan in een niet-persoonlijke vorm, voor zover de verwerking ervan niet wettelijk verplicht is en voor een ander doel noodzakelijk is.

11. Intellectuele eigendomsrechten op onze platforms

 1. Ons platform en alle daaraan gerelateerde software, databases, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, ontwerpen en aanvullende inhoud, namen en handelsmerken zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten. In de relatie tussen u en YCG is YCG de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten.

 2. Op voorwaarde dat u zich houdt aan deze gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden, verleent YCG u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de platforms en diensten te gebruiken. Het is verboden om (i) de platforms of diensten te gebruiken om andere diensten te ontwikkelen; (ii) functies van de platforms of diensten te activeren of te gebruiken waarvoor u geen gebruiksrecht hebt; (iii) de broncode te wijzigen, te vertalen, te reproduceren of te decompileren of de functies ervan te onderzoeken, behalve wanneer een dergelijke activiteit wettelijk verplicht is.

12. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We gebruiken en publiceren ze alleen als dit noodzakelijk is binnen het kader van deze gebruiksvoorwaarden. Het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie voor meer informatie over hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt op onze platforms, onze gegevensbeschermingsrichtlijn.

13. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

 1. Wijziging van diensten waarvoor registratie vereist isWij behouden ons het recht voor om de diensten waarvoor inschrijving vereist is (sollicitantcentrum) te wijzigen als
  1. de wijzigingen of aanpassingen uitsluitend positieve gevolgen hebben voor de geregistreerde gebruikers, of
  2. de wijzigingen of aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan het toepasselijke recht, met name wanneer de huidige juridische situatie verandert, of om een rechterlijke of administratieve beslissing ten uitvoer te leggen, of
  3. de wijzigingen en aanpassingen geen wezenlijke invloed op de functies of diensten hebben of van zuiver technische of organisatorische aard zijn.
 2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van diensten waarvoor registratie vereist is
  1. Wij behouden ons het recht voor om onze gebruiksvoorwaarden voor diensten waarvoor registratie vereist is (sollicitantcentrum), te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat dit redelijk is voor de gebruikers. In het geval van een dergelijke wijziging in de gebruiksvoorwaarden zullen wij u ten minste vier weken van tevoren op de hoogte brengen a) bij uw volgende inlog door middel van een passend schermmasker of b) per e-mail. Als u binnen deze periode van vier weken geen bezwaar maakt of zich niet opnieuw aanmeldt, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht voor de toekomst en worden ze vanaf de ingangsdatum onderdeel van de overeenkomst. We zullen u in onze kennisgeving over de gewijzigde voorwaarden informeren over het effect van het stilzwijgen en de betekenis van de periode van vier weken.

  2. Voor zover de wijziging van de voorwaarden ook een wijziging inhoudt van het doel van de gegevensverwerking, waarbij gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, zal dit alleen gebeuren als ze wettelijk in overeenstemming zijn met de toepasselijke bepalingen (inclusief artikel 6, lid 4, AVG). Bovendien informeren wij u vooraf over de naleving van de wettelijke voorschriften.

  3. Wijzigingen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en de essentiële verplichtingen zijn conform clausule ‎13‎b‎(i) van de wijzigingsbevoegdheid uitgesloten. In deze gevallen zal YCG u informeren over de voorgenomen wijzigingen en u de voortzetting van de contractuele relatie met gewijzigde voorwaarden aanbieden.

  4. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor diensten waarvoor registratie vereist is, aan te passen of te wijzigen, voor zover
   • de wijziging of aanpassing uitsluitend positieve gevolgen heeft voor de geregistreerde gebruiker, of
   • de wijziging of aanpassing noodzakelijk is om de toepasselijke wetgeving na te leven, met name als de huidige juridische situatie verandert, of om een gerechtelijke of officiële beslissing ten uitvoer te leggen, of
   • de wijzigingen en aanpassingen geen wezenlijke invloed op de functies of diensten hebben of van zuiver technische of organisatorische aard zijn.
   • YCG volledig nieuwe diensten of elementen van diensten introduceert waarvoor een dienstspecificatie in de gebruiksvoorwaarden vereist is, op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de bestaande gebruikersrelatie.
 3. Wijziging van diensten of gebruiksvoorwaarden van diensten die beschikbaar zijn zonder registratie Voor diensten die zonder registratie beschikbaar zijn, gelden deze gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm zoals gepubliceerd op het platform op het moment dat u de diensten gebruikt, en we kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en overige bepalingen

 1. Deze overeenkomst en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Duitse recht. Indien u echter een consument bent in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 593/2008, mag deze keuze u niet de bescherming ontnemen die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn geweest (bij gebreke van een keuze van rechtbank).

 2. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. In dit geval wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een wettelijke bepaling.

 3. Mededelingen voor de beslechting van geschillen:
  Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting door een consumentenorgaan. Op het Europese online platform voor geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vindt u informatie over alternatieve geschillenbeslechting (let op: wij nemen momenteel niet deel aan dit programma).

[Versie: _____; Datum: ____]

Voorbeeldformulier voor herroeping

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 1. Aan [hier moet de naam, het adres en, indien van toepassing, het faxnummer en e-mailadres van de ondernemer door de ondernemer worden ingevuld]:
 2. Hierbij trek(ken) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
 3. Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 4. Naam van de consument(en)
 5. Adres van de consument(en)
 6. Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
 7. Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.